Sens.Us Polska na Facebooku Polityka prywatności - SENS.US

Polityka prywatności

z dnia

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez SENS.US Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Botanicznej 38F, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta Zielona Góra, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529487, NIP: 9291861816, REGON: 08124636000000. za pośrednictwem Sklepu internetowego, działającego pod adresem www.sensus.love.

Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają uprawnieni pracownicy Sklepu oraz osoby, którym Sklep powierzył opiekę nad bazą danych.

Cel pozyskiwania danych osobowych

Dane Klientów są pobierane przede wszystkim w celu stworzenia indywidualnego konta w sklepie Sensus.Love. Służą także do zawarcia oraz realizacji umowy kupna sprzedaży (uzyskania adresu wysyłki zakupionego towaru) oraz ewentualnego postępowania reklamacyjnego.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Administracja danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jest SENS.US Polska Sp. z o.o.

A dministrator Danych Osobowych przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Klientów :

- Imię i nazwisko

- Data urodzenia

- Adres e-mail

- Numer telefonu

- Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)

- Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)

- W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)

Wszystkie dane osobowe podawane są dobrowolnie, a wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych jest niezbędnym warunkiem realizacji zamówienia. Jeżeli Klient nie zgadza się z Polityką Prywatności, prosimy nie nabywać produktów i usług oferowanych przez sensus.love.

Podczas korzystania ze stron internetowych sklepu sensus.love przez Klienta, w logach serwera automatycznie zbierane są anonimowe dane np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Informacje zawarte w logach systemowych serwera wykorzystywane są szczególnie w celach technicznych oraz w celach związanych z administracją Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu, realizacji postanowień Regulaminu, ochrony prawa. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania informacji statystycznych lub marketingowych.


Dostęp do danych

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia. Klient ma też możliwość samodzielnego uzupełniania, edycji swoich danych po zalogowaniu się na swoje indywidualne konto.

Polityka cookies

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną z oferty sensus.love.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Działalność reklamowo-promocyjna

Klient może dobrowolnie wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną (newsletter), na wskazany adres poczty elektronicznej, na temat produktów oferowanych przez sklep sensus.love.